Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Logo Gminy Samborzec
Dane Urzędu:

Urząd Gminy w Samborcu
Samborzec 43
27-650 Samborzec

Dane kontaktowe:

e-mail: sekretariat@samborzec.pl
tel.: 15 831 44 43

 Mapa Gminy Samborzec

Znajdujesz się w: Strona główna / O gminie / Parafie
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Parafie - O gminie - Gmina Samborzec.

 

Pobierz PDF

Parafie

 

Parafia pod wezwaniem Trójcy Świętej w Samborcu

Kościół Parafialny w Samborcu został prawdopodobnie wybudowany w połowie XIII w. przez Pawła z Samborca.
W czasie wojen szwedzkich kościół został zniszczony. Od 1688r. rozpoczęto odbudowę, która trwała do 1691r. W tym czasie kościół został powiększony przez dobudowanie nawy i przekształcenie prezbiterium. W 1880r. dobudowano zakrystię, kruchtę oraz wzniesiono dzwonnicę. Plebania powstała w 1922r. a w roku 1956 wybudowano przy niej kaplicę.

Kościół Parafialny w Samborcu

Obecnie w skład zespołu kościelnego p.w. Trójcy Świętej w Samborcu wchodzą: kościół, dzwonnica, ogrodzenie oraz plebania i kaplica.

Zespół zlokalizowany jest w centrum wsi na górującym nad doliną Wisły wzniesieniu, po północnej stronie drogi Koprzywnica-Sandomierz. Szczyt wzniesienia zajmuje orientowany kościół, na południowy-zachód od niego wzniesiono dzwonnicę. Całość otoczono płotem metalowym ufundowanym przez pp.Drzazgów z Wielogóry.

Plebania została usytuowana na południowym stoku wzniesienia, frontem do ulicy. Na zachód od plebani wzniesiono kaplicę. Wejście do kościoła prowadzi po południowej stronie zbocza - schodami a po zachodniej - drogą dojazdową.

Kościół parafialny jest budowlą barokową z romańskimi pozostałościami (z XIII w.) w murach prezbiterium. Nawę kościelną zbudowano na rzucie zbliżonym do elipsy. Prezbiterium na rzucie prostokąta zakończonego półkolistą absydą, po bokach prezbiterium - prostokątne zakrystie, od południa do nawy przylega kwadratowa kruchta. Korpus nawowy jest eliptyczny nakryty dwuspadowym dachem, bryła prezbiterium jest prostopadłościenna zakończona półkolistą absydą, ściany nawy i prezbiterium mają tą samą wysokość, dach jest jednak niższy, dwuspadowy, nad absydą - pół stożkowy. Zakrystie są prostopadłościenne, sięgają około 2/3 wysokości prezbiterium. nakryte są dachami pulpitowymi, kruchta ma wysokość zakrystii, nakryta jest dachem dwuspadowym. Od zachodu dach korpusu zasłonięty jest trójkątnym szczytem, od wschodu, na kalenicy ustawiona jest wieloboczna wieżyczka na sygnaturkę.

Dzwonnica neobarokowa z dwoma dzwonami: gotyckim (XIV w.) i renesansowym (1597r.). Budowla powstała na rzucie kwadratu ze ściętymi narożami, bryła jest prostopadłościenna, dwukondygnacyjna nakryta dachem wielopołaciowym zwieńczonym wieżyczką z sygnaturką i krzyżem.

Plebania wybudowana na planie wydłużonego prostokątna z gankiem od frontu, na osi. Po bokach - prostokątne przybudówki. Układ wnętrz jest dwutraktowy, od frontu - na szerokość ganku - znajduje się sień. Bryła jest prostopadłościenna nakryta dachem czterospadowym, ganek i przybudówki są niższe od części głównej, nakryte dachami dwuspadowymi i pulpitowymi (przybudówka do ściany wschodniej).

 

Parafia pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Skotnikach

Parafia w Skotnikach wzmiankowana była w dokumentach pochodzących z 1323r. jako własność Bogoriów Skotnickich (od 1944r.). Pierwszy murowany kościół ufundował w 1347r. Jarosław Bogoria - bp gnieźnieński. Konsekracja kościoła odbywa się w 1370r. Pierwszy gruntowny remont przeprowadzono w 2 połowie XVIII w., wtedy też dobudowano kruchtę, przedsionek i 2 kondygnację nad zakrystią. Drewnianą zakrystię zastąpiono murowaną, ustawiono figurę św. Jana Chrzciciela. W XIX w. przekształcony został zachodni szczyt kościoła, na kalenicy dachu wzniesiono sygnaturkę, a cały zespół kościelny został otoczony kamiennym murem. Już w XX w. wybudowano plebanię.

Kościół Parafialny w Skotnikach

Obecnie zespół kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Skotnikach wchodzą: kościół, dzwonnica, figura św. Jana Chrzciciela i ogrodzenie.

Kościół usytuowany jest na równym terenie w centrum wsi, przy skrzyżowaniu dróg. Od strony zachodniej ogrodzenia biegnie główna droga wiejska a po stronie południowej - droga dojazdowa do plebani.

Elementy zespołu kościelnego zespołu kościelnego ustawione są na wspólnej osi, orientowane w kierunkach wschód-zachód. Oś kościoła, którego główna fasada skierowana jest na zachód, również pokrywa się z tą osią. Przed nim umiejscowiona jest dzwonnica, a przed nią figura. Główna brama wejściowa znajduje się w południowo-zachodnim narożu ogrodzenia, zaś drugie wejście (boczne) znajduje się w murze po południowej stronie. Po wewnętrznej stronie muru, na całej jego długości rośnie starodrzew. Plebania usytuowana jest prostopadle do osi całego założenia, po jego wschodniej stronie.

Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela jest budowlą gotycką, zachowaną prawie w niezmienionej formie. Jest wybudowany z cegły w układzie polskim. Kościół jest przykładem niewielu w Polsce (obok kościoła kolegiackiego w Kurzelowie, kościoła parafialnego w Chybiacach, Stróżyskach, czy kościoła św. Krzyża w Krakowie) jedno filarowego korpusu kościelnego. Znaczy to, że sklepienie wsparte jest na filarze usytuowanym w środku korpusu. Kościół jest nawowy, prostopadłościenny, nakryty dachem dwuspadkowym. Prezbiterium jest niższe i węższe od nawy, od północy przylega do niego dwukondygnacyjna zakrystia. Całość nakryta jest odrębnym, wielopołaciowym dachem. Do południowej ściany nawy dobudowana jest prostopadłościenna kruchta, niższa od prezbiterium i nakryta osobnym dachem. Sklepienie w nawie jest gwiaździste, prezbiterium nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebromym, zaś zakrystia nakryta jest dwoma przęsłami sklepienia krzyżowo-żebrowego. W przedsionku znajdują się kręcone schody prowadzące do skarbczyka. Wyposażenie wnętrza jest rokokowe, wykonane około 1770r. prawdopodobnie w warsztacie sandomierskim.

Dzwonnica pochodzi z lat 70-tych XVII w., posiada cechy stylu barokowego. Bryła jest prostopadłościenna, dwukondygnacyjna, na rzucie kwadratu ze ściętymi narożami, nakryta dachem brogowym zwieńczonym iglicą z krzyżem.

Parafia pod wezwaniem Św. Jana Ewangelisty i Św. Marty w Chobrzanach

Pierwszy kościół w Chobrzanach powstał w XIV w., z fundacji Jana Grota (bp. krakowskiego), był to kościół drewniany i w końcu XVIII w. był już znacznie zrujnowany. Na początku XIX w. z myślą o budowie nowego kościoła kupiono ruiny zamku w Gorzyczanach. Fundatorem nowego kościoła był Jan Kanty Brzeski. W 1864r. świątynia została spalona. Na jej miejscu w latach 1870-72 wzniesiono obecny.

Kościół Parafialny w Chobrzanach

Kościół parafialny p.w. Jana Ewangelisty i św. Marty, eklektyczny, usytuowany jest na wzniesieniu w północnej części wsi. Cały teren jest ogrodzony, poza nim, na wschód od kościoła znajduje się budynek starej plebani oraz, niedawno wybudowanej, nowej. Kościół jest orientowany. Bryła jest prostopadłościenna powstała na rzucie prostokąta nakryta dachem trójspadowym z kwadraturą, trójkondygnacyjną wieżą od frontu, nakrytą hełmem stożkowym. Na kalenicy, od wschodu znajduje się półkolista arkada na sygnaturkę. Nawa nakryta jest sufitem, wnętrze oświetlają rozglifione okna, prezbiterium otwiera się do nawy szeroką, ostrołukową arkadą. W zachodniej części nawy znajduje się trójkątna kruchta, a nad nim chór muzyczny, zakrystie są po bokach prezbiterium otwiera się do nawy szeroką, ostrołukową arkadą. W zachodniej części nawy znajduje się trójkątna kruchta, a nad nim chór muzyczny, zakrystie są po bokach prezbiterium, nad nimi znajdują się empory. Wieża w przyziemiu nakryta jest sklepieniem krzyżowym, druga jej kondygnacja połączona jest z chórem muzycznym, na trzeciej kondygnacji znajduje się konstrukcja zawieszenia dzwonów.

Plebania z 1903r. wybudowana na wschód od kościoła. Bryła jest prostopadłościenna, jednokondygnacyjna na rzucie wydłużonego prostokąta, nakryta dachem naczółkowym. Od frontu, na środku znajduje się prostopadłościenny ganek nakryty niższym dachem dwuspadkowym. Z tyłu do korpusu głównego dobudowana jest przybudówka - prostopadłościenna narzucie zbliżonym do kwadratu, nakryta dachem pulpitowym. Obecnie budynek ten służy radzie parafialnej, Caritas-owi, oraz odbywają się w niej próby scholii parafialnej. Zaraz za starym budynkiem plebani od niedawna wybudowana została nowa, większa.

Na uwagę zasługuję również kaplica cmentarna z 1850r. wybudowana w stylu neoklasycystycznym. Usytuowana w centrum cmentarza, orientowana. Bryła jest prostopadłościenna, jednokondygnacyjna, na planie prostokąta nakryta dachem dwuspadowym. Od zachodu znajduje się półkolista absyda o wysokości korpusu nakryta niższym, pół stożkowym dachem. Fasada jest jednoosiowa zwieńczona trójkątnym szczytem i podzielona pilastrami na trzy pola. Drzwi znajdują się na osi, o bokach ich znajdują się półkoliste nisze, a w nich żeliwne figury św. Klary i św. Franciszka. Szczyt kaplicy obramiony jest profilowanym gzymsem.

Strona internetowa Parafii
http://www.chobrzany.sandomierz.opoka.org.pl/

 • SWISS Contribution
 • Lokalna Grupa Działania
 • Wrota Świętokrzyskie
 • ŚBRR
 • SISMS
 • WKU Sandomierz
 • Punkt Informacji (Zapytaj o fundusze europejskie)
 • ARiMR
 • ARR
 • ISOK
 • Mikroporady
 • Czyste powietrze
 • 500plus
 • System informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego
 • DKK
 • CEIDG

Dane

Gmina Samborzec
Samborzec 43, 27-650 Samborzec
NIP: 864-175-83-50

Tel: 15 831 44 43
Fax: 15 831 44 43- wew. 20 (w godzinach pracy Urzędu)
Email: sekretariat@samborzec.pl
ePUAP: /8530fnabpw/skrytka

Statystyki

Licznik odwiedzin:
1801662
Dzisiaj:
126
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.224.68.56

Newsletter

Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij